Nyheter från Djurröds Byalag

Årsmöte 2022 (2022-02-20)

Årsmöte för Djurröds Byalag äger rum 22 mars 2022 kl 15:00 i Rickarums Byateaters lokaler, mittemot kyrkan.

Årets möte kommer hållas fysiskt.

Tänk på att årsavgiften skall vara betald 5 dagar innan mötet för att ha rösträtt.

Dagording

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av presidium
  • Mötesordförande, Mötessekreterare, Två protokolljusterare, Två rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2021
 7. Ekonomisk berättelse 2021
 8. Revisionsberättelse 2021
 9. Beslut om ansvarsfrihet för 2021
 10. Val
  • 3 styrelseledamöter, 2 år
  • 2 styrelsesuppleant, 2 år
  • Revisor, 2 år
  • Revisorssuppleant, 2 år
  • 2 Valberedningsledamöter, 1 år, varav en är sammankallande
 11. Fastställande av medlemsavgiften för 2023
  • Medlemsavgiften är idag 2022 200:-/år och familj
 12. Övriga ärenden
  • Verksamhetsplan 2022
  • Budget 2022
 13. Nya frågor
  • Anmäls före dagordningens godkännande
 14. Avslutning

Discord (2021-04-05)

Nu finns vi på Discord.

Adress: https://discord.gg/6TSebuhKwG

Årsmöte 2021 (2021-03-17)

Årsmöte för Djurröds Byalag äger rum 28 mars 2021 kl 15:00.

Årsmötet hålls i år digitalt och kommer kräva föranmälan. Senast den 24/3 ska vi ha fått en anmälan via e-post till anmalan@djurrod.se eller via personlig kontakt med en styrelsemedlem. Berätta hur många som tänkt delta och är över 18 vid årsmötet, för att förenkla rösträkningen. Till den som anmält sig kommer vi sedan skicka en inbjudningslänk till ett videomöte.

Användande av video är valfritt.

En timme innan mötet kommer någon befinna sig i mötesrummet för den som vill se till att tekniken fungerar innan mötet öppnar. Det exakta förfarandet är ännu inte helt hugget i sten, vilket är den största anledningen till e-postanmälan. Det ger oss möjlighet att skicka ut länkar och material till de närvarande.

Om någon inte har egen utrustning för videomöte, vänligen kontakta styrelsen så kan vi se om vi kan hitta en lösning.

Material som normalt delas ut kommer skickas ut som PDF-filer via e-post före mötet, om någon vill läsa igenom eller skriva ut detta.

Tänk på att årsavgiften skall vara betald innan mötet för att ha rösträtt.

Dagording

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2020
  • Ordförande har ordet
 7. Ekonomisk berättelse 2020
  • Kassören har ordet
 8. Revisionsberättelse 2020
  • Revisorn har ordet
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseposter
  • Val av styrelseordförande, 2 år
  • Val av styrelseledamöter, 2 poster á 2 år
  • Val av suppleanter, 1 post á 2 år
  • Övriga poster, 1 år
  • Valberedning
  • Revisor
  • Revisorsuppleant
 11. Verksamhetsåret 2021
  • Verksamhetsplan 2021
  • Budget 2021
 12. Ändring av stadgarna
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Nya frågor
 15. Mötets avslutande

INSTÄLLT Årsmöte 22 mars kl. 15 (2020-03-18)

Årsmötet den 22 mars ställs tillfälligt in och kommer hållas vid senare tillfälle. Det kommer då utlysas på samma sätt som ett normalt årsmöte.

Andledningen är den pandemi som sveper över samhället och vi vill ta vårt ansvar för att hantera. Tips och idéer om alternativa mötesformer mottages tacksamt då detta förmodligen inte är en kortsiktigt problem.

Styrelsen kommer tills vidare fortsätta i samma formation som nu.

Har ni frågor, kommentarer eller idéer får ni gärna vända er till oss. Vi finns här för er medlemmars skull.

Årsmöte 22 mars kl. 15 (2020-02-23)

Söndagen den 22 mars kallar byalaget till årsmöte i Rickarums bya teater:s lokaler mitt emot kyrkan.

Vi välkomnar alla som bor i byn med omnejd till årsmötet. Vi går igenom verksamhetsplanen för 2020, byalagets budget, årsavgifter och röstar igenom styrelsemedlemmar m.m. Tänk på att medlemsavgiften skall vara betald senast 1/3 för att ni skall ha rösträtt. Var med och påverka om byns utveckling! Vi bjuder på fika! Välkomna!

Dagordning Djurröds Byalags årsmöte 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare
  • Rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2019
  • Ordförande har ordet
 7. Ekonomisk berättelse 2019
  • Kassören har ordet
 8. Revisionsberättelse 2019
  • Revisorn har ordet
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseposter
  • Val av styrelseledamöter, 3 poster á 2 år
  • Val av suppleanter, 2 poster á 2 år
  • Övriga poster, 1 år
   • Valberedning
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
 11. Verksamhetsåret 2020
  • Verksamhetsplan 2020
  • Budget 2020
 12. Ändring av stadgarna
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Nya frågor
 15. Mötets avslutande

Julbingo 7/12 (2019-12-01)

Julbingo 7/12 i paviljongen

Lördagen den 7:e december kl. 18 bjuder vi in till julbingo i paviljongen.