Nyheter från Djurröds Byalag

På grund av malware har sidan rensats och gjorts om från scratch. Den gamla bakgrundsinformationen flyttades över, men nyhetsflödet (bland annat på grund av sin flyktighet) har inte flyttats äver.

INSTÄLLT Årsmöte 22 mars kl. 15 (2020-03-18)

Årsmötet den 22 mars ställs tillfälligt in och kommer hållas vid senare tillfälle. Det kommer då utlysas på samma sätt som ett normalt årsmöte.

Andledningen är den pandemi som sveper över samhället och vi vill ta vårt ansvar för att hantera. Tips och idéer om alternativa mötesformer mottages tacksamt då detta förmodligen inte är en kortsiktigt problem.

Styrelsen kommer tills vidare fortsätta i samma formation som nu.

Har ni frågor, kommentarer eller idéer får ni gärna vända er till oss. Vi finns här för er medlemmars skull.

Årsmöte 22 mars kl. 15 (2020-02-23)

Söndagen den 22 mars kallar byalaget till årsmöte i Rickarums bya teater:s lokaler mitt emot kyrkan.

Vi välkomnar alla som bor i byn med omnejd till årsmötet. Vi går igenom verksamhetsplanen för 2020, byalagets budget, årsavgifter och röstar igenom styrelsemedlemmar m.m. Tänk på att medlemsavgiften skall vara betald senast 1/3 för att ni skall ha rösträtt. Var med och påverka om byns utveckling! Vi bjuder på fika! Välkomna!

Dagordning Djurröds Byalags årsmöte 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare
  • Rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2019
  • Ordförande har ordet
 7. Ekonomisk berättelse 2019
  • Kassören har ordet
 8. Revisionsberättelse 2019
  • Revisorn har ordet
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseposter
  • Val av styrelseledamöter, 3 poster á 2 år
  • Val av suppleanter, 2 poster á 2 år
  • Övriga poster, 1 år
   • Valberedning
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
 11. Verksamhetsåret 2020
  • Verksamhetsplan 2020
  • Budget 2020
 12. Ändring av stadgarna
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Nya frågor
 15. Mötets avslutande

Julbingo 7/12 (2019-12-01)

Julbingo 7/12 i paviljongen

Lördagen den 7:e december kl. 18 bjuder vi in till julbingo i paviljongen.