Årsmöte 2021

Årsmöte för Djurröds Byalag äger rum 28 mars 2021 kl 15:00.

Årsmötet hålls i år digitalt och kommer kräva föranmälan. Senast den 24/3 ska vi ha fått en anmälan via e-post till anmalan@djurrod.se eller via personlig kontakt med en styrelsemedlem. Berätta hur många som tänkt delta och är över 18 vid årsmötet, för att förenkla rösträkningen. Till den som anmält sig kommer vi sedan skicka en inbjudningslänk till ett videomöte.

Användande av video är valfritt.

En timme innan mötet kommer någon befinna sig i mötesrummet för den som vill se till att tekniken fungerar innan mötet öppnar. Det exakta förfarandet är ännu inte helt hugget i sten, vilket är den största anledningen till e-postanmälan. Det ger oss möjlighet att skicka ut länkar och material till de närvarande.

Om någon inte har egen utrustning för videomöte, vänligen kontakta styrelsen så kan vi se om vi kan hitta en lösning.

Material som normalt delas ut kommer skickas ut som PDF-filer via e-post före mötet, om någon vill läsa igenom eller skriva ut detta.

Tänk på att årsavgiften skall vara betald innan mötet för att ha rösträtt.

Dagording

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2020
  • Ordförande har ordet
 7. Ekonomisk berättelse 2020
  • Kassören har ordet
 8. Revisionsberättelse 2020
  • Revisorn har ordet
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Val av styrelseposter
  • Val av styrelseordförande, 2 år
  • Val av styrelseledamöter, 2 poster á 2 år
  • Val av suppleanter, 1 post á 2 år
  • Övriga poster, 1 år
  • Valberedning
  • Revisor
  • Revisorsuppleant
 11. Verksamhetsåret 2021
  • Verksamhetsplan 2021
  • Budget 2021
 12. Ändring av stadgarna
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Nya frågor
 15. Mötets avslutande