Varmt välkommen till vår by Djurröd i nordöstra Skåne!

Djurröd ligger insprängd i de vackra skogarna mellan Linderöd och Nävlingeåsarna med ett rikt djurliv både i bäck och skog. Byn med omnejd har ca 60 hushåll och lämpligt placerat med ca 10 minuters bilresa till E22, riksväg 21 och ca 20 minuter till Kristianstad. Det finns förskola och fritids i grannbyn Rickarum där det även finns en lanthandel. I skolans gamla lokaler huserar Rickarums Byateater.

När man läser i böcker om Djurröd finns det olika tolkningar av vad ortsnamnet egentligen betyder. Förr stavades Djurröd Gytharydh. Gytha är ett fornnordiskt kvinnonamn, rydh betyder röjning i skogen. ”Gythas röjning i skogen” lär ha varit det som gav Djurröd dess namn. Ortsforskare i senare tider vill hellre att Djurröd ska betyda ”röjningen där rådjuren betade”. Kyrkan i byn byggdes redan på 1100-talet.Genom Djurröd går Djurrödsbäcken som leder ut i Vramsån. I forna dagar har bäcken varit bebodd av en Bäckahäst. Numera finns det förutom alla småkryp och insekter enbart öringar och kräftor i bäcken. Förr i världen var man mycket för att berätta historier och det finns många sägner om händelser och företeelser i och omkring Djurröd. Redan nämnd är Bäckahästen, men även Skogsnuan har hållt till i trakterna kring vår by. Det bor även små pysslingar på sina ställen i skogen!

Läs mer: