Skolan

Skolan i Djurröd sägs vara den äldsta i Gärds härad. Man är inte riktigt säker på när skolan startades, men 1765 skänktes ett ”gadehus” som blev byns första folkskola med Anders Svanstedt som lärare. Anders dog 1819, 81 år gammal och hade undervisat i skolan under hela den perioden.

Skolan 1928

Svanstedts efterträdare Anders Stålberg var lärare fram till 1830 och på hans initiativ beslutade sockenstämman att inrätta en ”Schol Direktion”. 1830 infördes växelundervisningsmetoden. Detta innebar att läraren undervisade de äldre eleverna som sedan skulle lära de yngre.

Skolan las ner 1969 och 11/10-70 invigdes skolmuseet. Idag huserar Rickarums byateater i skolans gamla lokaler.

Skolan i modern tid