Djurröds byalag

Djurröds Byalag bildades 11 september 2007 på initiativ från byborna som utsåg en interimsstyrelse fram till ordinarie årsmöten 2008 och där ordförande var Jonas Eklund.

Av handlingarna så föregick bildandet av Djurröds Byalag en träff 28 juni 2007 angående ett EU-projekt för landsbygdsutveckling Leader. Vid detta möte gjordes en SWOT-analys (Styrka, Svagheter, Möjligheter och Hot. Svagheterna som nämndes då var bl a kollektivtrafiken, ingen sysselsättning för barn och dålig sammanhållning. Redan då var också bredband en svaghet i Djurröd. Mycket av SWOT-analyserna är av samma karaktär även idag 7 år senare.

Utav de som blev invalda i interimstyrelsen 2007 är det Andreas som fortfarande är engagerad i byalaget.

Av det som framkommer från första Verksamhetsberättelsen 2007 är bl a ett samarbete mellan byborna om ”byaskjutsen” som går ut på att samåka och hjälpas åt med bilskjutsar.

Under 2008 blev Kerstin Nordholm ordförande. Kerstin var den som höll i Djurröds Byalags Leader-projekt som arbetade med tre ben, Företagsmetropolen, Idrottsplatsen i Djurröd och Hästen i centrum. Ingen av dessa projekt drevs vidare.

Djurröds Byalag har idag Dennis Olsson som ordförande som valdes 2019.

Kostnaden för medlemsskap är 200:-/hushåll och år.
Bankgiro: 5893-0249
Swish: 123 519 29 68

info@djurrod.se – mail till alla i styrelsen

Vi finns även på Facebook. Där kan du bland annat se våra bilder!