Kyrkan

Vår vita kyrka byggdes i slutet på 1100-talet och har sedan dess genomgått ett antal förändringar. Kyrkan förlängdes och fick läkaren 1788-89.

Predikstolen och altaret är gjorda år 1705 av Petter Norrman. När kyrkan renoverades 1936 lämnades altaret och predikstolen in för restaurering och de gamla färgerna från 1706 togs fram.

Predikstolen Predikstolen

Det var inte förrän 1852 som tornet tillkom då även kyrkorummet utökades. Innan kyrkotornet byggdes fanns en klockstapel av ek vid västra delen av kyrkan. Under en restaurering förstördes den gamla unika dopfunten – under medeltiden döptes barnen genom att sänkas ner i vattnet, därför kunde man värma vattnet i skålen med en oljelampa. 1934 återskaffades foten till dopfunten och den finns nu i tornkammaren. 1942 fick kyrkan dopfunten som används idag.

Man har tagit tillvara ekvirket från den gamla klockstaplen. Numera återfinns det i den kraftiga ställning som dagens klocka sitter i. Det finns två klockor i tornet. Storklockan som väger 565 kg och lillklockan, som väger 415 kg.

Längst fram vid koret finns två rader bänkar vars dörrar är klädda med släktvapen. Dessa vapen kände man inte till förrän 1934 då de upptäcktes. Bänkarna kallades ”herrskapsbänkar” och tillhörde ägarna på Öllestorps Säteri.